O projektu

Vítáme vás na stránce, která slouží jako pomocník pedagogickým pracovníkům. Materiály, které jsou zde shromážděny, lze využít při výuce občanské výchovy na druhém stupni základní školy, a to v rámci tématu dětská práva a právo dítěte na sebevyjádření.

V jednotlivých sekcích najdete:

  1. Metodický plán vzorové hodiny.
  2. Různé kvízy a úkoly, určené pro interaktivní práci se skupinou žáků.
  3. Videa, dokumenty a autentické příběhy, které lze v rámci hodiny použít podle uvážení vyučujícího.
  4. Další zdroje informací (zajímavé odkazy a seznam organizací, které se danou problematikou zabývají).

Je také možné využít nabídky organizace Vteřina poté (www.vterinapote.cz), která se zabývá problematikou dětí v ústavní péči. Představitelé této organizace mohou přijít osobně do školy a obohatit vyučovací hodinu o své autentické zážitky a příběhy. Nabídka platí pro prvních 16 škol.
V případě zájmu naleznete kontakt zde.


Samostatnou kapitolou je domácí úkol, určený k tomu, aby jej děti vypracovaly společně se svými rodiči. V příslušné sekci najdete nejen tento úkol, ale také aplikaci, která umožňuje posílat jeho řešení on-line. Je důležité zapojit do tohoto domácího úkolu maximální počet rodičů, protože v rámci metodického plánu bude v další hodině následovat vyhodnocení a zpětná vazba ze strany vyučujícího.